Ik ben Margriet Moek- Kremer, Orthopedagoog Generalist en Gedragswetenschapper. Maar ben bovenal mens: enthousiast, echt, oprecht, kwetsbaar, daadkrachtig, houdt van contact, gevoelig en misschien zelfs een beetje ‘bijzonder’. Kortom: Ik leef en mag af en toe graag buiten de lijntjes kleuren.
Ik werk vanuit jouw persoonlijke wens, begeleid jou zo dat jij zelf tot passende oplossingen voor veranderwensen in jouw leven komt. Ik werk activerend.
Ik werk vanuit de samenwerkingsrelatie. Echt contact en (zoeken naar) verbinding zijn in mijn ogen essentieel.
Ik zie kwetsbaarheid als een kracht, ik ben gevoelig voor afstemming, openheid en transparant in het persoonlijk contact.
Zoals ieder mens heb ik zelf ook voor de nodige uitdagingen gestaan in mijn leven. Deze uitdagingen hebben mij gevormd tot wie ik nu ben, hebben mij het proces, een platform geboden. Deze uitdagingen heb ik op die momenten niet altijd als prettig ervaren maar heeft mij mijzelf doen accepteren, met mijn eigen kwaliteiten en verbeterpunten. Wat zo nu en dan nog zoeken is naar Evenwicht.
Ik werk 20 jaar in de hulpverlening. Daarin heb ik gewerkt als persoonlijk begeleider,  gezinsbehandelaar, orthopedagoog, gedragswetenschapper, supervisor en vanaf juni 2020 volledig werkzaam vanuit mijn eigen praktijk. Ik heb gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, met een psychiatrische beperking, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met angstige klachten en met mensen met depressieve gevoelens, etc.  Van kinderen, jongeren, volwassen tot ouderen. Gewerkt samen met ‘de mens’. De overeenkomst was dat zij allen een veranderwens hadden. Een veranderwens gericht op gedrag of op de beeldvorming van hun eigen gedrag.
Waarom Gedragswetenschappelijke praktijk “Evenwicht?” Het leven gaat volgens mij om balans, om het vinden van evenwicht. Op welke manier dan ook, individueel of als gezin. Balans tussen hoofd, handen en hart. Balans tussen verstand, gevoel en handelen.

Visie
Ieder mens, systeem behoort balans te ervaren tussen hoofd, handen en hart. Evenwicht tussen verstandelijk, emotioneel en praktisch welbevinden, tussen voelen, denken en handelen.

Missie
Ambulante behandeling bieden aan kinderen, jongeren, volwassenen, (gezins-) systemen met een veranderwens, daarbij aansluiten bij de al aanwezige kracht(en) van een ieder.