GWS Praktijk Evenwicht biedt verschillende behandelingen aan kinderen,  jongeren, volwassenen (gezins-) systemen met een veranderwens op het gebied van gedrag, gevoelens, gedachtes. In sommige gevallen kan het voorkomen dat GWS Praktijk Evenwicht niet de juiste behandeling kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is, er geen sprake is van een samenwerkingsklik of wanneer een cliënt bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen worden uitsluitingscriteria gehanteerd:

  • Crisisgevoelige cliënten. GWS praktijk Evenwicht biedt geen 24 uurs bereikbaarheid, crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met de huisarts, de huisartsenpoli, spoed voor jeugd, etc.
  • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis.
  • Cliënten met ernstige verslavingsproblematiek.
  • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delict gedrag.