Gedragswetenschappelijke praktijk Evenwicht is bezig met het ontwikkelen van scholing en training welke in 2022 aangeboden zal worden. Margriet Moek zal samen met collega gedragswetenschapper Anneke van der Veen deze scholing gaan aanbieden. De deskundigheidsbevordering is op (post) HBO niveau, SKJ accreditatie is aangevraagd.

De kern van de aankomende training Lef en vertrouwen is vanuit een oplossingsgerichte grondhouding samenwerken met het kind/de jongere en zijn gezin en het signaleren, bespreekbaar maken van veiligheid.

Houdt de website in de gaten voor interessante ontwikkelingen rondom deze en overige scholing en training!  Voor vragen over deze training of voor andere scholingsvragen kunt u uiteraard contact  met ons opnemen.

Anneke van der Veen, orthopedagoog en Gz-psycholoog. Ik werk graag samen aan dingen die ertoe doen. Als hoofd, hart en handen niet met elkaar kloppen  word ik onrustig en ga ik op zoek naar hoe ik kan snappen dat het in elkaar zit. Je gehoord en begrepen voelen is voor mij het startpunt vanwaar ik met jou werk aan je veranderwens. (Her)Ontdekken van je krachten en meer perspectiefbiedend gaan begrijpen van je kwetsbaarheden. Gaan zien en ervaren waar je veerkracht zit. 
Iets maken, creëren en dan het liefst met dat wat er al is, geeft mij energie. Dat is terug te zien in hoe ik kook, in de tuin bezig ben, een schilderij maak en hoe ik als orthopedagoog mijn werk doe.

Ruim 25 jaar werk ik als orthopedagoog/Gz psycholoog. Binnen Cosis geef ik als EMDR en Reattach therapeut behandeling aan volwassenen en kinderen gericht op traumaverwerking en emotieregulatie.

Daarnaast werk ik sinds 2011 als zelfstandige binnen mijn praktijk voor Veerkracht. Als behandelaar help ik kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen om moeilijkheden te overwinnen of vorm te geven aan hun wens tot verandering. Ik ondersteun andere welzijnswerkers en gezinshulpverleners bij hun werk door middel van intervisie, consultatie of scholing.  Ik geef supervisie aan gedragswetenschappers.
Zie www.opvoedschijf.nl voor een tastbare methodiek voor opvoedondersteuning die ik heb ontwikkeld.

Scholing en training bied ik graag aan samen met Margriet Moek. Op professioneel en persoonlijk vlak kunnen we elkaar makkelijk vinden en aanvullen. We delen de visie op hoe we naar gedrag kijken. Hoe we in de hulpverlening kunnen aansluiten en hoe belangrijk echtheid en transparantie daarbij is. De inhoud van de trainingen is een integratie van ons beider jarenlange kennis en ervaring, die doorleeft is.