Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van één of meer traumatische gebeurtenissen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten hier doorgaans goed op reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer. In het begin van de therapie besteedt de therapeut uitgebreid aandacht aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR zal worden gebruikt.

Wanneer EMDR?
Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Gebeurtenissen
Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een (auto)ongeval of verwonding, ernstige ziekte, overval, mishandeling of getuige van mishandeling/geweld, (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting, brand, natuurramp, oorlogssituatie. Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen: verlies van een baan, verlies van een geliefde, verlies van autonomie.

Klachten
Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan: nare herinneringen aan de gebeurtenis, herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt), vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben, sneller geïrriteerd/kort lontje, schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld, somberheid, concentratieproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, slaapproblemen, angsten, paniek, je zorgen maken, onrust, stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid.

Bron: www.emdr.nl