De samenwerkingsrelatie is volgens mij essentieel voor het al dan niet slagen van jouw persoonlijke behandeling. Daarom zal er tijdens ons kennismakingsgesprek naast de veranderwens, waarin we het probleem zullen herlabelen naar wens, aandacht zijn voor onze gezamenlijke en persoonlijke verbinding. Dit om het voor zowel jou als mijzelf duidelijk te krijgen of wij het zien zitten om gezamenlijk dit behandeltraject in te gaan.
Mochten wij er beiden een positief gevoel aan overhouden, dan volgt er een advies over datgene wat ik kan bieden.

Ik werk 1: Oplossingsgericht, 2: Systeemgericht en op basis van elementen uit de 3: Cognitieve gedragstheorie. Daarnaast bied ik EMDR en Re-attach behandelingen aan.

1: Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken gaat uit van de krachten en mogelijkheden van de mens. Gezamenlijk herdefiniëren we het probleem in jouw (verander)wens. Welke doelen wil jij halen in deze behandeling en wanneer ben jij tevreden? Gezamenlijk gaan we op zoek naar de uitzonderingen, de momenten dat het probleem er niet of in mindere mate is. Deze uitzonderingen worden naast jouw vaardigheden, hulpbronnen en competenties ingezet om richting jouw persoonlijke doel te komen en jouw gewenste gedragsverandering te bereiken. Vervolgens bespreken we jouw persoonlijke vooruitgang, werk jij aan opdrachten om zo jouw vooruitgang vast te kunnen houden. Ik werk met de wondervraag, schaalvragen, competentievragen, etc. Een kleine verandering kan al het begin zijn van de oplossing. Onze samenwerking en het perspectief op mogelijkheden en oplossingen versterken de verandering.

2: Systeemgericht werken

Het systeemgerichte werken gaat er vanuit dat gedrag nooit op zichzelf staat. Het krijgt pas betekenis in de context. Betekenis in de situatie waarin je leeft, woont of werkt. Er is altijd een wisselwerking tussen jou en jouw omgeving. Jouw welbevinden wordt bepaald door de mensen om je heen. Als jij verandert door aan je verbeterwens te werken heeft dit direct invloed op de relaties met de mensen om je heen. We zoeken gezamenlijk naar rollen en patronen in de verschillende systemen. Ik werk onder andere met het genogram, de levenslijn, patronen, individuele of gezinsgesprekken.

3: Cognitieve gedragstheorie

De Cognitieve gedragstheorie is gebaseerd op de cognitieve- en de gedragstherapie. De cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat de cognities (gedachtes, herinneringen, etc.) van de mens centraal staan. Gezamenlijk gaan we toetsen of jouw gedachtes kloppen met de werkelijkheid. Door storende gedachtes om te buigen naar reëlere, kloppende gedachtes en deze gebeurtenissen dan anders te gaan interpreteren, veranderen jouw gevoelens, waardoor ook jouw gedrag zal veranderen.

In de gedragstherapie gaat het om het gedrag van jou als mens. Hoe jij je gedraagt bepaald in belangrijke mate hoe jij je voelt en vice versa. Samen zoeken we naar beter passende gedragspatronen gericht op jouw veranderwens. Zo werken we aan een combinatie van gedrag en gedachten.

Ik werk met G- Schema’s (gebeurtenis, gedachten, gedrag, gevoelens, gevolgen), overtuigingen, storende en helpende gedachtes, huiswerkopdrachten, oefeningen, etc.

Gedragswetenschappelijke praktijk Evenwicht biedt:  onderzoek, advies, begeleiding, behandeling, coaching, psycho-educatie & training. Dit kan in de vorm van individuele en/ of systeemgesprekken, observaties, etc. Op aanvraag kan ik ook in de thuis- gezin- situatie komen.